Apie skaitmeninius parašus

„LibreOffice“ programų pakete skaitmeniniu būdu galima pasirašyti dokumentus ir makrokomandas.

Liudijimai

Dokumentui skaitmeniniu būdu pasirašyti reikalingas asmeninis raktas, vadinamas liudijimu. Šis liudijimas laikomas jūsų kompiuteryje ir yra sudarytas iš privačiojo rakto, kurį reikia laikyti slaptai, ir viešojo rakto, kuris pridedamas prie dokumentų juos pasirašant.

Dokumento įrašymas ir pasirašymas

Kai skaitmeniniu būdu pasirašote dokumentą, pagal dokumento turinį ir jūsų asmeninį raktą apskaičiuojama tam tikra kontrolinė suma. Ši kontrolinė suma ir jūsų viešasis raktas įrašomi kartu su dokumentu.

Pasirašyto dokumento atvėrimas

Kai vėliau kas nors kitame kompiuteryje su pakankamai nauja „LibreOffice“ programa atvers pasirašytą dokumentą, programa iš naujo apskaičiuos kontrolinę sumą ir palygins ją su dokumente įrašyta kontroline suma. Jei kontrolinės sumos sutaps, programa praneš, kad turite pradinį nepakeistą dokumentą. Be to, programa gali parodyti ir viešojo rakto informaciją.

Dokumente įrašytą viešąjį raktą galima palyginti su viešuoju raktu, skelbiamu liudijimą išdavusios įstaigos tinklalapyje.

Vos tik kas nors pakeis dokumento turinį, skaitmeninis parašas bus pašalintas. Dokumentas, kuriame yra pakeitimų, jau nerodomas kaip pradinis, kuris buvo pasirašytas.

Parašo patikros rezultatas rodomas būsenos juostoje ir skaitmeninių parašų dialogo lange. Viename ODF dokumente gali būti keletas dokumentų ir makrokomandų parašų. Jei bent vienas skaitmeninis parašas negalioja, tuomet toks pat rezultatas rodomas ir likusiems dokumento parašams, t. y. jei dokumente yra dešimt galiojančių skaitmeninių parašų ir vienas negaliojantis, visi dokumento parašai laikomi negaliojančiais ir taip rodoma būsenos juostoje bei dialogo lange.

Atvėrus pasirašytą dokumentą galima išvysti tokias būsenos piktogramas ar pranešimus.

Piktograma būsenos juostoje

Parašo būsena

Piktograma

Parašas galioja.

Piktograma

Parašas galioja, bet nepavyko patikrinti liudijimų.

Parašas ir liudijimas galioja, bet ne visos dokumento dalys pasirašytos. (Apie senų versijų programomis pasirašytus dokumentus skaitykite žemiau.)

Piktograma

Parašas negalioja.


Parašai ir programos versijos

Nuo „OpenOffice.org 3.2“ ir „StarOffice 9.2“ programų versijų pasikeitė dokumentų pasirašymo būdas. Dabar parašas pritaikomas visų failų turiniui, išskyrus patį parašo failą (META-INF/documentsignatures.xml).

Jei pasirašysite dokumentą „OpenOffice.org 3.2“ arba „StarOffice 9.2“ ar naujesnių versijų programomis, o vėliau dokumentą atversite senesnė versijos programa, parašai bus laikomi negaliojančiais. Jei dokumentą pasirašysite senesnės versijos programa, o atversite nauja, bus pranešama, kad pasirašytos ne visos dokumento dalys.

Jei pasirašysite OOXML formato dokumentą, visada bus rodoma, jog pasirašytos ne visos dokumento dalys. OOXML failų metaduomenims parašai nėra taikomi, kad būtų išlaikytas suderinamumas su „Microsoft Office“ programomis.

Pasirašant PDF formato dokumentus toks atvejis negalimas. Dalies dokumento dalių pasirašymas tiesiog reikštų negaliojantį skaitmeninį parašą.

Kitokių formatų dokumentų skaitmeniniu būdu pasirašyti kol kas negalima.

note

Kartais atvėrus ODF formato dokumentą būsenos juostoje ir skaitmeninių parašų dialogo lange gali būti rodoma piktograma, žyminti, jog dokumentas tik dalinai pasirašytas. Tokia būsena reiškia, kad parašas ir liudijimas galioja, bet dokumentas buvo sukurtas programomis, senesnėmis nei „OpenOffice.org 3.2“ arba „StarOffice 9.2“. Programose, senesnėse nei „OpenOffice.org 3.0“ ar „StarOffice 9.0“ dokumento parašas buvo taikomas tik pagrindiniam dokumento turiniui, paveikslams ir įterptiesiems objektams, o likęs turinys, pavyzdžiui, makrokomandos, nebuvo pasirašomas. Nuo „OpenOffice.org 3.0“ ir „StarOffice 9.0“ programų versijų skaitmeniniai parašai pradėti taikyti visam turiniui, įskaitant makrokomandas, tačiau dokumento MIME tipo informacija ir aplanko META-INF turinys vis dar nebuvo pasirašomi. Pradedant „OpenOffice.org 3.2“ ir „StarOffice 9.2“ programų versijomis, taip pat visose „LibreOffice“ versijose visas dokumento turinys, išskyrus patį parašo failą (META-INF/documentsignatures.xml), yra pasirašomas skaitmeniniu parašu.


Saugumo įspėjimai

Jei gavote skaitmeniniu būdu pasirašytą dokumentą ir programoje pranešama, jog parašas galioja, tai dar nereiškia, kad tai tikrai yra būtent tas dokumentas, kurį siuntėjas išsiuntė. Dokumentų pasirašymas skaitmeniniu būdu nėra visiškai saugus metodas. Yra daug būdų šiai saugumo priemonei apeiti.

Pavyzdys: Tarkime, kažkas nori apsimesti, jog yra banko, kurio paslaugomis naudojatės, darbuotojas. Toks asmuo gali gauti liudijimą pasinaudojęs svetimu vardu, tada atsiųsti jums el. laišką teigdamas, jog yra banko darbuotojas. Tokio laiško ar prie jo pridėto dokumento parašai bus laikomi galiojančiais.

Nepasitikėkite tuo, ką rodo piktograma. Visuomet tikrinkite liudijimus.

warning

Parašo tikrinimas teisiškai nesuteikia jokių garantijų dėl duomenų tikrumo.


„Windows“ operacinėse sistemose skaitmeninių parašų tikrinimui naudojamos pačios operacinės sistemos funkcijos. „Solaris ir „Linux“ sistemose naudojami „Thunderbird“, „Mozilla“ arba „Firefox“ failai. Turite užtikrinti, kad šie sistemos naudojami failai iš tikrųjų yra tikrieji, sukurti atitinkamos programinės įrangos kūrėjų. Kas nors įsilaužęs jūsų kompiuterį šiuos failus galėtų pakeisti kitais.

warning

Parašo būsena, kuri rodoma „LibreOffice“ programose, priklauso nuo to, koks atsakymas buvo gautas iš sistemoje naudojamų tikrinimo failų. Pačiame „LibreOffice“ programų pakete nėra galimybių patikrinti, ar rodoma būsena iš tiesų atitinka liudijimo būseną. „LibreOffice“ tik parodo informaciją, kuri gaunama iš kitų failų, niekaip nesusijusių su „LibreOffice“. „LibreOffice“ ir jos kūrėjai negali būti laikomi atsakingais už tai, ar programoje rodoma parašo būsena atitinka tikrąją skaitmeninio parašo būseną.


Paremkite mus!