Paieška naudojant formos filtrą

  1. Atverkite formos dokumentą, kuriame būtų duomenų bazės laukų.

    Pavyzdžiui, pradėkite naują teksto dokumentą ir paspauskite klavišus + Lyg2 + F4. Duomenų šaltinio polangyje atverkite bibliografijos duomenų bazės lentelę biblio. Laikydami nuspaustus klavišus Lyg2+ nutempkite keletą stulpelių antraščių į dokumentą, kad sukurtumėte formos laukus.

  2. Išjunkite formos projektavimo veikseną formos valdiklių mygtukų juostoje spustelėję mygtuką Projektavimo veiksena Piktogama.

  3. Formos žvalgymo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Formos tipo filtrai Piktograma. Veikiamojo dokumento formos valdikliai rodomi kaip tušti įvesties laukai. Įjungiama Formos filtro mygtukų juosta.

  4. Į vieną ar keletą laukų įveskite norimas filtro sąlygas. Jei sąlygas įvesite į keletą laukų, filtruojant bus taikomos visos sąlygos vienu metu (sujungiamos logine operacija IR).

Daugiau apie pakaitos simbolius ir operatorius galima paskaityti skyriuje „Užklausų projektavimas“.

Filtras bus pritaikytas formos filtro mygtukų juostoje spustelėjus mygtuką Taikyti filtrą. Formos žvalgymo juosta bus galima žvalgyti tik filtro sąlygas atitinkančius įrašus.

Jei formos filtro juostoje spustelėsite mygtuką Užverti, filtras formai nebus pritaikytas.

Formos žvalgymo juostos mygtuku Taikyti filtrą Piktograma galima įgalinti ir vėl išjungti nustatyto filtro taikymą.

Nustatytą filtrą pašalinti galima spustelėjus mygtuką Atstatyti filtravimą ir rikiavimą Piktograma.

Filtrų žvalgiklio naudojimas

Paieška lentelėse ir formų dokumentuose

Paremkite mus!