Ataskaitų kūrimas

Ataskaita – tai teksto dokumentas, kuriame atvaizduojami tam tikra tvarka išdėstyti ir suformatuoti duomenys. „LibreOffice“ duomenų bazių programoje „Base“ ataskaitą galima kurti dviem būdais: rankiniu, tempiant elementus į dokumentą ataskaitų rengyklės lange; ir pusiau automatiniu, naudojantis ataskaitų kūrimo vedikliu.

Žemiau lentelėje palyginami abu ataskaitų kūrimo būdai.

Ataskaitų rengyklė

Ataskaitų vediklis

Paleidžiama komanda „Kurti ataskaitą projektavimo veiksenoje“.

Paleidžiamas komanda „Kurti ataskaitą vedikliu“.

Įvairius elementus – ataskaitos antraštes ir poraštes, puslapines antraštes ir poraštes, skilčių skaičių – galima laisvai keisti.

Ataskaitai sukurti naudojamas teksto dokumento šablonas.

Duomenų įrašus ir kitus elementus – paveikslus, linijas ir pan. – galima išdėstyti tempiant juos pele.

Duomenų įrašų išdėstymas parenkamas iš keleto duotų variantų.

Sukuriama momentinė duomenų kopija. Kad duomenys ataskaitoje būtų atnaujinti, reikia sukurti tą pačią ataskaitą iš naujo ir taip į teksto dokumentą įtraukti naujus duomenis.

Galima sukurti momentinę ataskaitą su fiksuotais duomenimis, arba kintamą ataskaitą, kurioje duomenys bus atnaujinami kaskart atvėrus duomenų bazės failą.

Ataskaita įrašoma kaip „Writer“ teksto dokumentas. Informacija, kaip sukurti ataskaitą, įrašoma duomenų bazės faile.

Ataskaita ir informacija, kaip ją sukurti, įrašoma duomenų bazės faile.

Iš ataskaitos pavadinimo kontekstinio meniu pasirinkus komandą Atverti arba dukart spustelėjus ataskaitos pavadinimą, sukuriama nauja ataskaita su atnaujintais duomenimis.

Iš ataskaitos pavadinimo kontekstinio meniu pasirinkus komandą Atverti arba dukart spustelėjus ataskaitos pavadinimą, parodoma statinė ataskaita su pirmojo kūrimo metu galiojusiais duomenimis arba sukuriama nauja ataskaita su atnaujintais duomenimis. Veiksmas priklauso nuo paskutiniajame vediklio lange nustatytos parinkties.

Iš ataskaitos pavadinimo kontekstinio meniu pasirinkus komandą Taisyti, atveriamas ataskaitų rengyklės langas su įkelta ataskaitos informacija.

Iš ataskaitos pavadinimo kontekstinio meniu pasirinkus komandą Taisyti, taisymui atveriamas teksto šablonas, naudotas ataskaitai kurti.


Naujos ataskaitos kūrimas projektavimo veiksenoje

  1. Atverkite duomenų bazės failą, kuriame norite kurti naują ataskaitą.

  2. Kairiajame duomenų bazių programos lango skydelyje spustelėkite mygtuką Ataskaitos.

  3. Spustelėkite komandą Kurti ataskaitą projektavimo veiksenoje.

  4. Follow the instructions in the Report Builder guide.

Naujos ataskaitos kūrimas formos vedikliu

  1. Atverkite duomenų bazės failą, kuriame norite kurti naują ataskaitą.

  2. Kairiajame duomenų bazių programos lango skydelyje spustelėkite mygtuką Ataskaitos.

  3. Spustelėkite komandą Kurti ataskaitą vedikliu.

  4. Sekite ataskaitos vediklio languose pateikiamomis instrukcijomis.

Paremkite mus!