Duomenų importas ir eksportas tekstu

Jei norite perkelti duomenis į ar iš duomenų bazės, nesuderinamos su ODBC ryšiu ir dBASE importu ar eksportu, tai galima atlikti pavertus duomenis grynuoju tekstu.

Duomenų importas į „LibreOffice“

Duomenims perkelti tekstu yra skirtas „LibreOffice Calc“ importo ir eksporto filtras.

  1. Eksportuokite reikiamus duomenis grynojo teksto formatu iš pradinės duomenų bazės. Rekomenduojama naudoti CSV formatą. Šio formato failuose duomenų laukai atskiriami skirtukais, pvz., kableliais ar kabliataškiais, o kiekvienas įrašas pradedamas naujoje eilutėje.

  2. Pasirinkite Failas → Atverti ir pažymėkite norimą importuoti failą.

  3. Failų tipų išskleidžiamajame sąraše pasirinkite „Grynasis tekstas - CSV“ ir spustelėkite mygtuką Atverti.

  4. Atveriamas teksto importo dialogo langas. Parinkite importuotinus duomenis ir importo nuostatas.

Į „LibreOffice Calc“ skaičiuoklės dokumentą įkeltus duomenis bus galima taisyti. Jei norite duomenis įrašyti kaip „LibreOffice“ duomenų šaltinį:

Duomenų eksportas grynojo teksto (CSV) formatu

„LibreOffice“ skaičiuoklės dokumentą galima eksportuoti grynojo teksto formatu, atpažįstamu daugelio kitų programų.

  1. Pasirinkite Failas → Įrašyti kaip.

  2. Failų tipų sąraše parinkite „Grynasis tekstas - CSV“. Įveskite failo vardą ir spustelėkite mygtuką Įrašyti.

  3. Atveriamas teksto failo eksporto dialogo langas, kuriame galima parinkti koduotę, laukų ir teksto skirtukus. Parinkę eksporto nuostatas spustelėkite mygtuką Gerai. Programa perspės, jog buvo įrašytas tik veikiamasis lakštas.

Paremkite mus!