Grafikos objektų kopijavimas į kitus dokumentus

„LibreOffice“ programų pakete grafikos objektus galima kopijuoti tarp teksto, skaičiuoklės ir pateikčių dokumentų.

  1. Pažymėkite grafikos objektą ar objektus.

  2. Nukopijuokite grafikos objektą į iškarpinę. Tai galima atlikti paspaudus klavišus +C.

  3. Atverkite kitą dokumentą ir nustatykite žymeklį toje vietoje, kur norite įterpti objektą.

  4. Įdėkite grafikos objektą. Tai galima atlikti paspaudus klavišus +V.

Įterpimas į teksto dokumentą

Įdėtas grafikos objektas pririšamas prie veikiamosios pastraipos. Prieraišą galima pakeisti pažymėjus objektą ir spustelėjus mygtuką Prieraišas mygtukų juostose OLE objektas arba Kadras. Mygtuku atveriamas meniu, kuriame galima pasirinkti norimo tipo prieraišą.

Įterpimas į skaičiuoklės dokumentą

Įdėtas grafikos objektas pririšamas prie veikiamojo langelio. Prieraišą galima pakeisti pažymėjus objektą ir spustelėjus mygtuką Prieraišas. Piktograma.

Paremkite mus!