Bendradarbiavimas

„LibreOffice“ teksto, pateikčių ir grafikos rengyklėse vieną dokumentą taisymui tuo pačiu metu gali atverti tik vienas naudotojas. Skaičiuoklėje tą patį dokumentą vienu metu gali taisyti keli naudotojai.

Bendradarbiavimas skaičiuoklėje

Bendrinamą „LibreOffice“ skaičiuoklės dokumentą vienu metu taisyti ir įrašyti gali keli naudotojai. Visi bendrinamą dokumentą taisyti norintys naudotojai turi įvesti vardą lange → LibreOffice → Naudotojo duomenys.

warning

Kai įgalintas taisymų sekimas arba dokumento bendrinimas, kai kuriomis komandomis naudotis negalima (jos yra neveiksnios). Naujame skaičiuoklės dokumente pritaikyti ar įterpti elementų, kurių komandos neveiksnios, nepavyks.


Naujo skaičiuoklės dokumento kūrimas

Naudotojas A kuria naują skaičiuoklės dokumentą. Galimi tokie scenarijai:

Komanda Priemonės → Bendrinti dokumentą galima pakeisti dokumento veikseną iš asmeninio taisymo į bendrinimo. Jei bendrinamą dokumentą norėsite taisyti tik asmeniškai, tokį dokumentą reikės įrašyti kitu vardu arba kitame aplanke. Šitaip bus sukurta nebendrinama skaičiuoklės dokumento kopija.

Skaičiuoklės dokumento atvėrimas

Naudotojas A atveria skaičiuoklės dokumentą. Galimi tokie scenarijai:

Bendrinamo skaičiuoklės dokumento įrašymas

Naudotojas A įrašo bendrinamą skaičiuoklės dokumentą. Galimi tokie scenarijai:

Naudotojui įrašius bendrinamą dokumentą, dokumentas atnaujinamas, kad jame būtų atvaizduoti kitų naudotojų atlikti ir įrašyti pakeitimai. Parodomas ir pranešimas apie įtrauktus kitų naudotojų pakeitimus, jei tokių buvo.

Bendradarbiavimas tekstų, pateikčių ir grafikos rengyklėse

Visose programose – tekstų, pateikčių, grafikos rengyklėse ar skaičiuoklėje – kai neįgalintas dokumento bendrinimas, galima naudoti failų blokuotę. Blokuoti failą galima net kai tas pats dokumentas atveriamas iš skirtingų operacinių sistemų.

Naudotojas A atveria dokumentą. Galimi tokie scenarijai:

Naudotojų prieigos teisės ir dokumentų bendrinimas

Kad būtų galima bendrinti dokumentus, operacinėje sistemoje reikia užtikrinti tam tikras naudotojų prieigos teisių sąlygas.

warning

Atminkite, kad turėdami rašymo teisę naudotojai gali (netyčia arba sąmoningai) šalinti ir keisti failus.


Paremkite mus!