Dokumentų atvėrimas ir įrašymas nuotoliniuose serveriuose

Nuotolinių failų tarnybų naudojimo instrukcijos

„LibreOffice“ programa failus galima atverti iš nuotolinių serverių ir juose įrašyti. Kai dokumentai laikomi nuotoliniame serveryje, juos galima taisyti iš skirtingų kompiuterių. Pavyzdžiui, galima parengti dokumentą biure, o grįžus namo atlikti taisymus. Nuotoliniame serveryje esantys dokumentai nedings, jei prarasite ar sugadinsite savo kompiuterį. Kai kuriuose nuotoliniuose serveriuose galima kontroliuoti failų prieigą ir naudojimą – jų paėmimą bei įrašymą ir atrakinimą.

„LibreOffice“ programų paketas suderinamas su daugeliu dokumentų serverių, veikiančių populiarių tinklo protokolų pagrindu: FTP, WebDAV, „Windows“ bendrojo ištekliaus ar SSH. Taip pat galima prisijungti prie populiarių tarnybų, pavyzdžiui, „Google disko“ arba kitų komercinių ar atvirųjų serverių, naudojančių OASIS CMIS standartą.

Kad failų saugojimui būtų galima naudoti nuotolinį serverį, pirmiausia reikia nustatyti nuotolinio failo ryšį.

Failo atvėrimas iš nuotolinio failų serverio

  1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Atveriamas nuotolinių failų dialogo langas

  1. Pažymėkite norimą failą ir spustelėkite mygtuką Atverti arba paspauskite klavišą Įvesti.

Nuotolinių failų dialogo langas sudarytas iš kelių dalių. Lango viršuje esančiame išskleidžiamajame sąraše išvardinti visi anksčiau aprašyti nuotoliniai serveriai. Po sąrašo lauku rodomas aplanko adresas. Kairėje pusėje matoma nuotolinio serverio aplankų struktūra, o pagrindiniame lauke – nuotolinio serverio aplanke esantys failai.

Failų paėmimas bei įrašymas ir atrakinimas

Dokumentų paėmimo bei įrašymo ir atrakinimo veiksmais užtikrinama, kad CMIS nuotoliniame serveryje esantys dokumentai nebūtų perrašomi skirtingų naudotojų.

Paėmus dokumentą jis užblokuojamas ir kiti naudotojai negali dokumente įrašyti jokių pakeitimų. Vienu metu tą patį dokumentą gali būti paėmęs tik vienas naudotojas. Dokumentas atblokuojamas įrašius ir atrakinus dokumentą arba atsisakius blokuotės.

note

Dokumentų paimti ar įrašyti ir atrakinti negalima „Windows“ bendruosiuose ištekliuose, WebDAV, FTP ir SSH nuotoliniuose serveriuose.


Kai failas atveriamas iš CMIS nuotolinio serverio, „LibreOffice“ programoje rodomas mygtukas Paimti. Spustelėkite mygtuką Paimti, kad užblokuotumėte failą serveryje ir dokumento negalėtų taisyti niekas kitas. Taip pat galima pasirinkit komąndą Failas → Paimti.

Kai failas paimamas, „LibreOffice“ programa sukuria jo vietinę darbinę kopiją (failo varde įterpiamas tekstas (Working Copy). Tuomet visi pakeitimai atliekami ir įrašomi šioje vietinėje dokumento kopijoje. Vietinės kopijos failo įrašymų skaičius neribojamas. Baigę taisyti, failą įrašykite ir atrakinkite serveryje.

Failui įrašyti serveryje ir atrakinti pasirinkite komandą Failas → Įrašyti ir atrakinti. Atveriamas dialogo langas, kuriame galima įterpti komentarus apie atliktus taisymus. Šie komentarai įrašomi CMIS serverio versijų tvarkymo sistemoje. Serveryje buvęs dokumentas pakeičiamas įrašyta darbine kopija, taip pat pakeičiamas failo versijos numeris.

Jei norite atsisakyti paėmimo, pasirinkite komandą Failas → Atsisakyti paėmimo. Bus parodytas įspėjimas, kad atlikti taisymai bus prarasti. Jei veiksmą patvirtinsite, failo versija nebus atnaujinta.

warning

Baigę taisyti dokumentą, nepamirškite jo įrašyti ir atrakinti. Jei to nepadarysite, failas liks užblokuotas ir niekas kitas negalės jo taisyti.


Failo įrašymas nuotoliniame failų serveryje

  1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Atveriamas nuotolinių failų dialogo langas. Pasirinkite nuotolinį failų serverį.

  1. Iš išskleidžiamojo sąrašo Tarnyba pasirinkite nuotolinį failų serverį.

  2. Laukelyje Failo vardas įveskite norimą failo vardą ir spustelėkite mygtuką Įrašyti.

  3. Baigę taisyti failą, atrakinkite jį. Pasirinkite komandą Failas → Įrašyti ir atrakinti.

CMIS serveriuose laikomų failų savybės

CMIS serveriuose įrašyti failai turi tokių savybių ir metaduomenų, kurie vietiniame kompiuteryje nėra įrašomi. Šie metaduomenys naudojami CMIS serverio ryšiui tvarkyti ir serverio aprašui. Visos reikšmės rodomos tik skaitymui.

Pasirinkite komandą Failas → Savybės ir atverkite kortelę CMIS.

Paremkite mus!