Diagramos pavadinimų taisymas

Jei norite taisyti į „LibreOffice“ dokumentą įterptos diagramos pavadinimą:

  1. Dukart spustelėkite diagramą.

    Aplink diagramą matomas pilkas rėmelis, o meniu aktyvinamos komandos, skirtos diagramos objektams taisyti.

  2. Dukart spustelėkite esamą pavadinimą. Aplink pavadinimą matomas pilkas rėmelis – dabar galima taisyti tekstą. Naują eilutę galima įterpti įvedimo klavišu.

    Jei diagramoje pavadinimo nėra, pasirinkite Įterpimas → Pavadinimai ir įveskite norimus pavadinimus dialogo lange.

  3. Kartą spustelėjus pavadinimą bus galima tempti jį pele.

  4. Jei norite keisti pagrindinio pavadinimo formatą, pasirinkite Formatas → Pavadinimas → Pagrindinis pavadinimas. Atveriamas pagrindinio pavadinimo dialogo langas.

  5. Lango kortelėse atlikite norimus pakeitimus.

  6. Spustelėkite mygtuką Gerai. Dokumente spustelėkite už diagramos srities ribų, kad išjungtumėte diagramos taisymo veikseną.

Paremkite mus!