Diagramos legendos taisymas

Jei norite taisyti diagramos legendą:

  1. Dukart spustelėkite diagramą.

    Aplink diagramą matomas pilkas rėmelis, o meniu aktyvinamos komandos, skirtos diagramos objektams taisyti.

  2. Pasirinkite Formatas → Legenda arba dukart spustelėkite pačią legendą. Atveriamas legendos dialogo langas.

  3. Lango kortelėse atlikite norimus pakeitimus, tuomet spustelėkite mygtuką Gerai.

Note Icon

Kad galėtumėte pažymėti legendą, pirmiausia dukart spustelėkite diagramą (žr. pirmą žingsnį), tuomet kartą spustelėkite legendą. Dabar bus galima pele tempti legendą į kitą vietą diagramos srityje.


Paremkite mus!