Diagramų įterpimas

Yra keletas būdų diagramai sukurti.

Note Icon

Skaičiuoklėje diagramą galima kopijuoti iš vieno lakšto į kitą to paties dokumento lakštą – diagrama liks susieta su pradine duomenų sritimi kitame lakšte. Jei nukopijuotą diagramą įdėsite į kitą skaičiuoklės dokumentą, tame pačiame dokumente turės būti ir diagramos duomenų lentelė, o sąsajos su pradine lentele bus panaikintos.


Diagrama skaičiuoklės „Calc“ dokumente

  1. Spustelėkite langelių bloke, iš kurio duomenų norite sukurti diagramą.

  2. Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Įterpti diagramą.

    Diagramos vediklio lange pamatysite diagramos peržiūrą.

  3. Sekite instrukcijomis diagramos vediklio lange diagramai sukurti.

Diagrama tekstų rengyklės „Writer“ dokumente

Teksto dokumente diagramą galima sukurti iš lentelės duomenų.

  1. Spustelėkite teksto dokumento lentelės viduje.

  2. Pasirinkite Įterpimas → Diagrama.

    Diagramos vediklio lange pamatysite diagramos peržiūrą.

  3. Sekite instrukcijomis diagramos vediklio lange diagramai sukurti.

Diagrama iš nepriklausomų duomenų

Paremkite mus!