Tekstūros taikymas diagramos juostoms

Vietoj numatytųjų spalvų diagramos juostoms galima pritaikyti tekstūrą:

  1. Dukart spustelėję diagramą aktyvinkite diagramos taisymo veikseną.

  2. Spustelėkite kurią nors duomenų sekos juostą. Bus pažymėtos visos tos sekos juostos.

    Jei norite keisti tik vieną juostą, spustelėkite ją dar kartą.

  3. Iš kontekstinio meniu pasirinkite komandą Formatuoti duomenų sekas, tuomet dialogo lange atverkite kortelę Sritis.

  4. Spustelėkite mygtuką Piešinys. Iš pateikiamų piešinių parinkite tą, kurį norite naudoti kaip tekstūrą pažymėtoms juostoms. Spustelėkite Gerai, kad pritaikytumėte nuostatas.

Paremkite mus!