Tekstūros taikymas diagramos juostoms

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Dukart spustelėję diagramą aktyvinkite diagramos taisymo veikseną.

  2. Spustelėkite kurią nors duomenų sekos juostą. Bus pažymėtos visos tos sekos juostos.

    Jei norite keisti tik vieną juostą, spustelėkite ją dar kartą.

  3. Iš kontekstinio meniu pasirinkite komandą Formatuoti duomenų sekas, tuomet dialogo lange atverkite kortelę Sritis.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Paremkite mus!