Diagramos ašių taisymas

Jei norite taisyti įterptos diagramos ašis:

  1. Dukart spustelėkite diagramą.

    Aplink diagramą matomas pilkas rėmelis, o meniu aktyvinamos komandos, skirtos diagramos objektams taisyti.

  2. Pasirinkite Formatas → Ašis, o tada – ašį (ar ašis), kurias norite taisyti. Atveriamas dialogo langas.

  3. Lango kortelėse atlikite norimus pakeitimus (pavyzdžiui, kortelėje Mastelis galima pakeisti ašies mastelį).

  4. Spustelėkite mygtuką Gerai. Dokumente spustelėkite už diagramos srities ribų, kad išjungtumėte diagramos taisymo veikseną.

Paremkite mus!