Pastraipų kraštinių nustatymas

Programoje numatytųjų kraštinių stilių taikymas

 1. Nustatykite žymeklį toje pastraipoje, kuriai norite pritaikyti kraštinę.

 2. Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Kraštinės.

 3. Srityje Išankstinės parinktys parinkite vieną iš numatytųjų kraštinių išdėstymo būdų.

 4. Parinkčių grupėje Linija parinkite norimą kraštinių stilių, storį ir spalvą. Šios parinktys bus taikomos visoms parinktoms kraštinėms.

 5. Atstumas tarp kraštinių ir pastraipos turinio nustatomas parinkčių grupėje Atstumas iki turinio. Atstumus keisti galima tik iki tų pastraipos kraštų, kuriems nustatyta kraštinės linija.

 6. Spustelėkite mygtuką Gerai, kad pritaikytumėte nustatytas parinktis.

Naudotojo aprašytų kraštinių stilių taikymas

 1. Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Kraštinės.

 2. Srityje Naudotojo aprašyta pažymėkite kraštą ar kraštus, kuriems norite pritaikyti kraštinę. Spustelėjimas peržiūros laukelyje ties norima kraštine tą kraštinę įtraukia arba pašalina iš bendro kraštinių išdėstymo.

 3. Parinkčių grupėje Linija parinkite norimą kraštinių stilių, storį ir spalvą. Šios parinktys bus taikomos visoms parinktoms kraštinėms.

 4. Kartokite pastaruosius du žingsnius kiekvienam kraštui.

 5. Atstumas tarp kraštinių ir pastraipos turinio nustatomas parinkčių grupėje Atstumas iki turinio. Atstumus keisti galima tik iki tų pastraipos kraštų, kuriems nustatyta kraštinės linija.

 6. Spustelėkite mygtuką Gerai, kad pritaikytumėte nustatytas parinktis.

Paremkite mus!