Automatinio URL adresų atpažinimo išjungimas

Kai renkate tekstą, „LibreOffice“ programa automatiškai atpažįsta žodžius, kurie galėtų sudaryti URL adresą, ir pakeičia tokius žodžius hipersaitu. „LibreOffice“ pritaiko hipersaitui tiesioginį formatavimą (spalvą ir pabraukimą), kuris aprašytas tam tikruose rašmenų stiliuose.

Atpažįstamas ir hipersaitu paverčiamas gali būti toks tekstas:

Tekstas

Sukurtas hipersaitas

El. pašto adresai

x@x, mailto:x

Žiniatinklio adresai

http://x, https://x, www.x.x

Failų adresai

file://x, ftp://x, smb://x


Pavyzdžiuose x žymi vieną ar daugiau rašmenų.

Jei nenorite, kad „LibreOffice“ automatiškai atpažintų URL adresus renkant tekstą, yra keletas būdų šiai funkcijai išjungti.

URL adreso atpažinimo atšaukimas

  1. Kai rinkdami tekstą pastebite, jog tekstas buvo automatiškai paverstas hipersaitu, paspauskite klavišų kombinaciją, +Z, kad atšauktumėte formato taikymą.

  2. Jei sukurto hipersaito iš karto nepastebėjote, vėliau pažymėkite hipersaitą, atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Šalinti hipersaitą.

URL adreso atpažinimo išjungimas

  1. Atverkite tokio tipo dokumentą, kokiam norite išjungti URL adresų atpažinimą.

    Jei URL adresų atpažinimą norite išjungti teksto dokumentams, atverkite teksto dokumentą.

  2. Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys.

  3. Automatinio rašybos taisymo dialogo lange atverkite kortelę Parinktys.

  4. Jai panaikinsite parinkties Atpažinti URL žymėjimą, žodžiai daugiau nebus verčiami hipersaitais.

    „LibreOffice“ tekstų rengyklėje ties parinktimi Atpažinti URL yra du žymimieji langeliai. Pirmuoju langeliu parinktis nustatoma vėlesniam jau esamo teksto taisymui, antruoju – taisymui renkant tekstą.

Paremkite mus!