Lentelės vediklis → Nustatykite tipus ir formatus

Nurodo pasirinktų laukų informacija.

Pasirinkti laukai

Pasirinkite lauką, jei norite taisyti jo informacija.

^

Spustelėjus pažymėtas laukas sąraše pakeliamas aukštyn.

v

Spustelėjus pažymėtas laukas sąraše nuleidžiamas žemyn.

Pašalinkite pasirinktą lauką iš sąrašo.

+

Įtraukite į sąrašą naują duomenų lauką.

Lauko informacija

Lauko vardas

Rodo pasirinkto duomenų lauko vardą. Jie norite, galite įvesti kitą vardą.

Lauko tipas

Pasirinkite lauko tipą.

Automatinės reikšmės

Jie nurodyta „Taip“, tai šio lauko duomenis sugeneruoja pati duomenų bazė.

Būtina įvestis

Jei nurodyta „Taip“, tai laukas negali būti tuščias.

Ilgis

Nurodo duomenų laukų ženklų skaičių.

Skaitmenų po kablelio skaičius

Nurodo duomenų lauko reikšmių skaitmenų po kablelio skaičių. Šis parinktis galima tik skaitiniams duomenų laukams.

Numatytoji reikšmė

Nurodo numatytąją lauko „Taip arba ne“ reikšmę.

Automatinio didinimo veiksena

Įveskite SQL komandą, kuri automatiškai didina sveikąsias duomenų lauko reikšmes. Pavzdžiui, MySQL naudojama komanda AUTO_INCREMENT padidina „id“ lauko reikšmę vienetu, kai tik sukuriamas duomenų laukas:

CREATE TABLE "lentelė1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Šiame pavyzdyje, turite įvesti AUTO_INCREMENT į automatinio didinimo komandos langelį.

Lentelės vediklis → Nurodyti pirminį raktą

Paremkite mus!