Lentelės vediklis

Lentelės vediklis padeda sukurti duomenų bazės lentelę.

Lentelės vediklis → Pasirinkti laukus

Pasirinkite laukus iš pateiktų lentelių pavyzdžių, su kuriais kursite savo lentelę.

Lentelės vediklis → Nustatykite tipus ir formatus

Nurodo pasirinktų laukų informacija.

Lentelės vediklis → Nurodyti pirminį raktą

Nurodo lentelės lauką naudojamą pirminiu raktu.

Lentelės vediklis → Kurti lentelę

Įveskite lentelės vardą ir nurodykite, ar norėsite taisyti lentelę, kai užversite vediklį.

Atgal

Atveriamas ankstesnio žingsnio langas su parinktomis nuostatomis. Nuostatos veikiamajame žingsnyje nepakeičiamos. Šis mygtukas veiksnus tik nuo antrojo žingsnio.

Toliau

Spustelėjus mygtuką Toliau veikiamojo žingsnio nuostatos įsimenamos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Jei esate paskutiniame žingsnyje, mygtukas vadinsis Sukurti.

Baigti

Pritaikomos parinktos nuostatos ir užveriamas vediklio langas.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Lentelės vediklis → pasirinkti laukus

Paremkite mus!