Rikiavimas ir grupavimas

Ataskaitų rengyklės rikiavimo ir grupavimo dialogo lange galima nurodyti, kuriuos laukus ataskaitoje reikia rikiuoti, o kuriuos laikyti kartu šitaip suformuojant laukų grupę. Jei ataskaitos duomenis grupuosite pagal tam tikrą lauką, visi to lauko įrašai su tokia pačia reikšme bus laikomi vienoje grupėje.

Lauke Grupės laukai išvardinti iš viršaus į apačią. Parinkus lauką, mygtukais Pakelti ir Nuleisti galima pakeisti lauko vietą sąraše.

Rikiavimas ir grupavimas bus vykdomas pagal šiame sąraše nurodytą tvarką iš viršaus į apačią.

Pagal numatytąsias nuostatas nauja grupė kuriama kiekvienai skirtingai pažymėto lauko reikšmei. Šią nuostatą galima pakeisti priklausomai nuo lauko tipo.

  1. Tekstinius laukus galima grupuoti pagal priešdėlio rašmenis, žemiau esančiame laukelyje nurodžius pirmųjų reikšmės rašmenų skaičių. Įrašai, kurių nurodytas skaičius pirmųjų rašmenų sutampa, bus grupuojami kartu.

  2. Datos ir laiko laukus galima grupuoti pagal metus, ketvirčius, mėnesius, savaites, dienas, valandas ir minutes. Be to, savaičių ir valandų grupėms galima nurodyti kitokius rėžius, pavyzdžiui, grupuoti įrašus dviejų savaičių ar dvylikos valandų intervalais.

  3. Automatinio numeravimo, valiutos ir skaitiniams laukams galima nurodyti grupavimo intervalą.

Galimi trys variantai, kaip išlaikyti grupės įrašus kartu, kai sugeneruota ataskaita išskaidoma puslapiais.

  1. Ne: puslapių skirtukų nepaisoma, grupė gali būti perskiriama bet kurioje vietoje.

  2. Visa grupė: tame pačiame puslapyje bus laikoma grupės antraštė, detalių sekcija ir grupės poraštė.

  3. Su pirmu elementu: grupės antraštė laikoma puslapyje tik tuomet, jei į tą patį puslapį dar telpa ir pirmasis grupės elementas iš detalių sekcijos.

Paremkite mus!