Properties

Ataskaitos kūrimo Savybių lange pasirinkto objekto savybės.

tip

Jei norite pamatyti įvesties langelio pagalbos tekstą, spustelėkite Lyg2+F1 ir įvesties langelį pele.


Ataskaitos kūrimo pradžioje Savybių lange rodomi visos ataskaitos Duomenų kortelės lapą.

Jei norite išeit iš įvesties langelio, Turinio langelyje pasirinkite lentelę, tada spustelėkite tabuliavimo klavišą arba pele už įvesties langelio.

The Add fields to report window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. You can also click the Add Field icon on the toolbar, or choose View - Add Field.

Bendroje kortelėje galite keisti ataskaitos vardą, išjungti puslapio antraštę arba poraštę ir atlikti kitus veiksmus.

tip

Jei norite rodyti visos ataskaitos Datą arba Bendrąją kortelę, pasirinkite Taisa → Pažymėti viską → Pažymėti ataskaitą.


Jei spustelėsite Puslapio antraštė arba Puslapio poraštė nepasirinkę objekto, pasirodys tos srities Bendroji kortelė.

Galite taisyti kai kuria matomas srities savybes.

Jei Sąlyginio spausdinimo išraiška duoda reikšmę „TRUE“, tai pasirinktas objektas bus spausdinamas.

Jei nepažymėję objekto spustelėsite Išsamiau, parodoma tos srities Bedroji kortelė.

Galite nurodyti tam tikras įrašo spausdinamo savybes.

Įterpkite duomenų laukus į informacijos sritį arba įterpkite kitus valdymo laukus į bet kurią sritį. Kai pasirenkate įterpti lauką, galite parinktis ir savybes savybių lange.

Žymės laukui galite keisti Žymės įvesties langelyje rodomą tekstą.

Paveikslui galite nurodyti įterpti paveikslą kaip nuorodą į failą arba tiesiog įterptą objektą. Įterptas objektas padidina duomenų bazės failą, o nuoroda neperkeliama į kitą kompiuterį.

Duomenų lauko Bendrojoje kortelėje galite pakeisti ir formatavimo savybes.

Duomenų kortelėje galite pakeisti rodomų duomenų turinį.

Paremkite mus!