Laukų pridėjimas į ataskaitą

Laukų pridėjimo polangyje į ataskaitą galima įterpti duomenų bazės lentelės įrašus.

Jei norite tai atlikti…

Laukų pridėjimo polangis parodomas automatiškai, kai turinio laukelyje parenkate lentelę ir išeinate iš laukelio.

Pasirinkite komandą Rodymas → Laukų pridėjimas.

Laukų pridėjimo mygtuko piktograma

Mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Laukų pridėjimas.


  1. Laukų pridėjimo polangyje pažymėkite norimą lauką ir spustelėkite mygtuką Įterpti. Keletą laukų galima pažymėti spustelint jų pavadinimus ir tuo pačiu laikant nuspaustą klavišą arba Lyg2. Spustelėjus mygtuką Įterpti į ataskaitą bus pridėti visi pažymėti laukai.

  2. Nutempkite laukus po vieną iš laukų pridėjimo polangio į ataskaitos detalių sekciją. Išdėstykite laukus, kaip norite. Norimą lygiuotę laukams galima pritaikyti mygtukų juostų mygtukais.

    Perdengti laukų negalima. Nutempus lentelės lauką į detalių sekciją, įterpiama žymė ir teksto langelis.

  3. Taip pat galima įterpti tekstą, kuris bus rodomas kiekviename ataskaitos puslapyje. Spustelėkite mygtuką Žymė Piktograma, tuomet nubrėžkite stačiakampį puslapinės antraštės ar puslapinės poraštės sekcijose. Savybių lauke Žymė įveskite norimą rodyti tekstą.

Laukų pavadinimų rikiavimas

Rikiavimo didėjančiai piktograma

Pavadinimai surikiuojami didėjančia tvarka.

Rikiavimo mažėjančiai piktograma

Pavadinimai surikiuojami mažėjančia tvarka.

Rikiavimo atšaukimo piktograma

Atstatomas numatytasis rikiavimas.

Paremkite mus!