Data ir laikas

Galite atverti Ataskaitos kūrimo Datos ir laiko dialogo langą pasirinkę Įterpimas → Data ir laikas.

Tip Icon

Jei norite pamatyti įvesties laukelio pagalbos tekstą, spustelėkite Lyg2+F2 ir pelės žymekliu spustelėkite įvestie laukelį.


Jei į aktyvią ataskaitos sritį norite įtraukti datos lauką, įjunkite „Įtraukti datą“. Datos lauke rodoma esama data, kai vykdoma ataskaita.

Jei į aktyvią ataskaitos sritį norite įtraukti laiko lauką, įjunkite „Įtraukti laiką“. Laiko lauke rodoma esamas laikas, kai vykdoma ataskaita.

Spustelėkite „Gerai“, kad įterptumėte lauką.

Galite nuspaudę datos ir laiko lauką vilkti į kitą vietą toje pačioje srityje arba taisyti lauko savybes.

Paremkite mus!