Užklausos vediklis → Grupavimo sąlygos

Nurodomos užklausos grupavimo sąlygos. Duomenų šaltinis turi palaikyti SQL komandą „Grupuoti pagal sakinius“, kad būtų įgalintas vediklio grupavimo lapas.

Atitinka visas sąlygas

Pasirinkite užklausos grupavimą pagal visas sąlygas naudodami loginę operacija „AND“.

Atitinka bet kurią iš sąlygų

pasirinkite užklausos grupavimą pagal bet kurią sąlygą naudodami loginę operaciją „OR“.

Lauko vardas

Pasirinkite grupavimo sąlygos lauko vardą.

Sąlyga

Pasirinkite grupavimo sąlygą.

Reikšmė

Įveskite grupavimo sąlygos reikšmę.

Užklausos vediklis → Alternatyvūs vardai

Paremkite mus!