Užklausos vediklis → Išskleista arba sutraukta

Nurodoma, ar rodomi visi užklausos įrašai ar tik agregavimo funkcijų rezultatai.

Šis puslapis rodomas tik tada, kai užklausoje, kurioje leidžiama naudoti agregavimo funkcijos, yra skaitinių laukų.

Išskleista užklausa

Pasirinkite, kad būtų rodomi visi užklausos įrašai.

Sutrumpinta užklausa

Pasirinkite, jei norite rodyti tik agregavimo funkcijų rezultatus.

Pasirinkite agregavimo funkciją ir skaitinio lauko pavadinimą iš sąrašo. Galite įvesti teik agregavimo funkcijų, kiek norite atskirose valdiklių eilutėse.

Agregavimo funkcija

Pasirinkite agregavimo funkciją.

Lauko vardas

Pasirinkite skaitinio lauko vardą.

+

Prideda naują valdiklio eilutę.

Pašalina paskutinę valdiklio eilutę.

Užklausos valdiklis → Grupavimas

Paremkite mus!