Užklausos vediklis

Užklausos vediklis padeda supojektuoti duomenų bazės užklausą. Įrašyta užklausa gali būti pavadinta vėliau per grafinę vartotojo sąsają arba naudodami automatiškai sukurtą SQL kalbos komandą.

Užklausos vediklis → Lauko pasirinkimas

Nurodo lentelę užklausai kurti ir į užklausą įtraukiamus laukus.

Užklausos vediklis → Rikiavimo eilė

Nurodo duomenų įrašų užklausoje rikiavimo eilę.

Užklausos vediklis → Paieškos sąlygos

Nurodomos užklausos filtravimo sąlygos.

Užklausos vediklis → Išskleista arba sutraukta

Nurodoma, ar rodomi visi užklausos įrašai ar tik agregavimo funkcijų rezultatai.

Šis puslapis rodomas tik tada, kai užklausoje, kurioje leidžiama naudoti agregavimo funkcijos, yra skaitinių laukų.

Užklausos valdiklis → Grupavimas

Nurodoma, ar užklausa grupuojama. Duomenų šaltinis turi palaikyti SQL komandą „Grupuoti pagal sakinius“, kad vediklio grupavimo lapas būtų įgalintas.

Užklausos vediklis → Grupavimo sąlygos

Nurodomos užklausos grupavimo sąlygos. Duomenų šaltinis turi palaikyti SQL komandą „Grupuoti pagal sakinius“, kad būtų įgalintas vediklio grupavimo lapas.

Užklausos vediklis → Alternatyvūs vardai

Priskiria alternatyvius vardus laukams. Alternatyvius prasmingus vardus galite nurodyti papildomai. Pavyzdžiui, alternatyvūs vardai gali būti naudojami, jei skirtingų lentelių laukai turi tokius pačius pavadinimus.

Užklausos vediklis → Apžvalga

Įveskite užklauso vardą ir nurodykite, ar norėsite peržiūrėti ar taisyti užklausą, kai užversite vediklį.

Atgal

Atveriamas ankstesnio žingsnio langas su parinktomis nuostatomis. Nuostatos veikiamajame žingsnyje nepakeičiamos. Šis mygtukas veiksnus tik nuo antrojo žingsnio.

Toliau

Spustelėjus mygtuką Toliau veikiamojo žingsnio nuostatos įsimenamos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Jei esate paskutiniame žingsnyje, mygtukas vadinsis Sukurti.

Baigti

Pritaikomos parinktos nuostatos ir užveriamas vediklio langas.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Užklausos vediklis → Lauko pasirinkimas

Paremkite mus!