Priemonės

Duomenų bazių programos meniu Priemonės.

Sąryšiai

Opens the Relation Design view and checks whether the database connection supports relations.

Naudotojų administravimas

Atveriamas naudotojų administravimo langas, jei duomenų bazėje tokia funkcija veikia.

Lentelių filtras

Atveriamas lentelių filtro dialogo langas, kuriame galima nurodyti, kurias duomenų bazės lenteles rodyti ar slėpti.

Parinkite norimas filtruoti lenteles filtrų sąraše.

Jei lentelių sąraše pažymėsite viršutinę lentelę, bus pažymėtos ir visos žemiau esančios lentelės.

Jei pažymėsite žemesniame hierarchijos lygmenyje esančią lentelę, aukštesnių hierarchijos lygmenų lentelės nebus pažymėtos.

SQL

Atveriamas SQL dialogo langas, kuriame galima įvesti SQL sakinius.

Paremkite mus!