Įterpimas

Duomenų bazių programos meniu Įterpimas.

Forma

Atveriamas naujas teksto dokumentas formai kurti.

Ataskaita

Paleidžiama ataskaitų rengyklė pažymėtai lentelei, rodiniui ar užklausai.

Užklausa (projektavimo veiksena)

Pradedama nauja užklausa projektavimo veiksenoje.

Užklausa (SQL veiksena)

Pradedama nauja užklausa SQL veiksenoje.

Lentelės projektavimas

Atveriamas lentelės kūrimo langas.

Rodinio projektavimas

Pradedamas naujas rodinys projektavimo veiksenoje.

Rodinys (paprastas)

Pradedamas naujas rodinys SQL veiksenoje.

Aplankas

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima sukurti naują aplanką duomenų bazės faile.

Paremkite mus!