Įrašyti

Šiame dialogo lange galima nurodyti duomenų bazės faile įrašomos formos vietą ir failo vardą. Šis dialogo langas atveriamas automatiškai pirmą kartą įrašant formą.

Kurti naują aplanką

Spustelėjus mygtuką duomenų bazės faile sukuriamas naujas aplankas.

Vienu lygmeniu aukštyn

Spustelėjus aplankų hierarchijoje pereinama vienu lygmeniu aukštyn.

Failo vardas

Įveskite įrašomos formos failo vardą.

Įrašyti

Spustelėjus mygtuką forma įrašoma į duomenų bazės failą.

Paremkite mus!