Failas

Duomenų bazių programos meniu Failas. Čia aprašomos tik duomenų bazėms tvarkyti skirtos meniu komandos.

Įrašyti

Įrašomas veikiamosios duomenų bazės failas, užklausa, forma ar ataskaita. Jei įrašomas duomenų bazės failas, bus atvertas dialogo langas Įrašyti kaip. Kitiems objektams atveriamas langas Įrašyti.

Įrašyti kaip

Veikiamasis duomenų bazės failas įrašomas kitu vardu. Dialogo lange Įrašyti kaip parinkite įrašomo failo vietą ir vardą.

Eksportuoti

Pažymėta ataskaita arba forma eksportuojama į teksto dokumentą. Eksportuojant dinaminę ataskaitą sukuriama eksporto metu duomenų bazėje esančių duomenų kopija.

Siųsti

Atveriamas submeniu.

El. pašo dokumentas

Atveria numatytąją el. pašto programą naujam el. paštui išsiųsti. Esamas duomenų bazės failas prisegamas prie laiško. Galima įrašyti pavadinimą, nurodyti gavėjus ir laiško tekstą.

Pranešti el. paštu

Atveria numatytąją el. pašto programą naujam el. laiškui išsiųsti. Pasirinkta ataskaita prisegama prie laiško. Galite įrašyti pavadinimą, nurodyti gavėjus ir laiško tekstą. Dinaminė ataskaita eksportuojama kaip duomenų bazės turinio kopija eksportavimo metu.

Ataskaitą į teksto dokumentą

Pažymėta ataskaita eksportuojama teksto dokumento formatu. Eksportuojant dinaminę ataskaitą sukuriama eksporto metu duomenų bazėje esančių duomenų kopija.

Paremkite mus!