Taisa

Duomenų bazių programos meniu Taisa.

Kopijuoti

Pažymėtas objektas nukopijuojamas į iškarpinę.

Įdėti

Įdedamas objektas iš iškarpinės. Kopijuoti iš vieno duomenų bazės failo ir įdėti į kitą galima net formas ar ataskaitas, taip faile esančius poaplankius.

Įdėti kitaip

Įdedamas objektas iš iškarpinės. Kopijuoti iš vieno duomenų bazės failo ir įdėti į kitą galima net formas ar ataskaitas, taip faile esančius poaplankius.

Pažymėti viską

Apatinėje duomenų bazių programos lango dalyje pažymimi visi elementai, įskaitant ir poaplankius.

Taisyti

Atveriamas langas, kuriame galima taisyti pažymėtą lentelę, užklausą, formą ar ataskaitą.

Šalinti

Pašalinama pažymėta lentelė, užklausa, forma ar ataskaita.

Pervadinti

Pervadinamas pažymėtas objektas. Priklausomai nuo duomenų bazės tipo, tam tikri pavadinimai ar rašmenys gali būti netinkami arba ribojamas pavadinimo ilgis.

Atverti duomenų bazės objektą

Pažymėtas objektas atveriamas toks, koks jis buvo vėliausiai įrašytas.

Kurti kaip rodinį

Pažymėta užklausa paverčiama rodiniu. Pradinė užklausa lieka duomenų bazės faile, o duomenų bazės serveryje sukuriamas papildomas rodinys. Rodiniui į duomenų bazę pridėti reikalingos rašymo teisės.

Note Icon

Daugumoje duomenų bazių lentelių įrašams filtruoti, rikiuoti ir atvaizduoti naudojamos užklausos. Rodiniais galima atlikti tą patį, tik veiksmai yra atliekami serveryje. Jei duomenų bazės serveris gali apdoroti rodinius, šitaip filtruoti ir atvaizduoti duomenis gali būti greičiau.


Formos vediklis

Pažymėtai lentelei, užklausai ar rodiniui paleidžiamas formos vediklis.

Ataskaitos vediklis

Pažymėtai lentelei, užklausai ar rodiniui paleidžiamas ataskaitos vediklis.

Duomenų bazė

Atveriamas submeniu.

Savybės

Atveriamas duomenų bazės savybių dialogo langas.

Jungimosi tipas

Paleidžiamas jungimosi tipo vediklis.

Kitos nuostatos

Atveriamas papildomų duomenų bazės nuostatų dialogo langas.

Paremkite mus!