Teksto failų ryšio aprašymas

Čia parenkamos duomenų bazės importo teksto formatu nuostatos..

Teksto duomenų bazėse duomenys saugomi neformatuoto, grynojo teksto faile, kur kiekvienas įrašas sudaro vieną eilutę. Duomenų laukai tarpusavyje atskirti skirtukais, o tekstas duomenų laukuose išskiriamas kabutėmis.

Kelias iki teksto failų

Įveskite kelia iki teksto failo ar failų. Jei duomenų bazę sudarys tik vienas failas, jo prievardis gali būti bet koks. Jei nurodysite aplanką, tam kad jame esantys failai būtų įtraukti į teksto duomenų bazę, visi jie turi turėti prievardį *.csv.

Parinkti

Atveriamas failo parinkimo dialogo langas.

Grynasis tekstas (*.txt)

Pažymėkite šią parinktį duomenų bazei iš *.txt failų kurti.

Kableliais atskirtos reikšmės (*.csv)

Pažymėkite šią parinktį duomenų bazei iš *.csv failų kurti.

Savitas

Pažymėkite šią parinktį, jei duomenų bazę norite kurti iš kitokių failų. Failų prievardį įveskite teksto langelyje.

Laukų skirtukas

Įveskite arba parinkite iš sąrašo rašmenį, kuriuo teksto faile yra atskirti duomenų laukai.

Teksto skirtukas

Įveskite arba parinkite iš sąrašo rašmenį, kuriuo teksto faile yra išskiriami teksto laukai. Teksto skirtukas negali būti tas pats rašmuo kaip ir laukų skirtukas.

Dešimčių skirtukas

Įveskite arba parinkite iš sąrašo rašmenį, kuris teksto faile naudojamas kaip dešimčių skirtukas, pavyzdžiui, kablelis (0,5) arba taškas (0.5).

Tūkstančių skirtukas

Įveskite arba parinkite iš sąrašo rašmenį, kuris teksto faile naudojamas kaip tūkstančių skirtukas, pavyzdžiui, taškas (1.000) arba kablelis (1,000).

Duomenų bazės vediklis

Paremkite mus!