Duomenų bazės vediklis

Duomenų bazės vedikliu sukuriamas duomenų bazės failas, kuriame įrašoma visa duomenų bazės informacija.

Vediklio žingsnių skaičius gali skirtis priklausomai nuo parinktos duomenų bazės tipo ir kitų nuostatų.

Duomenų bazės parinkimas

Sukuriama nauja duomenų bazė, atveriamas esamos duomenų bazės failas arba prisijungiama prie esamos duomenų bazės.

Įrašymas

Šiame žingsnyje nurodoma, ar užregistruoti duomenų bazę, ją atverti taisymui, ar pradėti kurti naują lentelę.

Teksto failų ryšio aprašymas

LDAP ryšio aprašymas

„dBASE“ ryšio aprašymas

JDBC ryšio aprašymas

„Oracle“ duomenų bazės ryšio aprašymas

MariaDB ir MySQL jungimasis

ODBC ryšio nuostatos

Skaičiuoklės dokumento ryšio aprašymas

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Atgal

Atveriamas ankstesnio žingsnio langas su parinktomis nuostatomis. Nuostatos veikiamajame žingsnyje nepakeičiamos. Šis mygtukas veiksnus tik nuo antrojo žingsnio.

Toliau

Spustelėjus mygtuką Toliau veikiamojo žingsnio nuostatos įsimenamos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Jei esate paskutiniame žingsnyje, mygtukas vadinsis Sukurti.

Paremkite mus!