Papildomos nuostatos

Nurodo papildomas duomenų šaltinio parinktis.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės lange pasirikite Taisa → Duomenų bazė → Savybės, spustelėkite kortelę Papildomos nuostatos


Toliau pateiktų valdiklių naudojimo galimybė priklauso nuo duomenų bazės tipo:

Pagrindinio kompiuterio vardas

Įveskite serverio, kuriame yra duomenų bazė, vardą. Pavyzdžiui, ldap.server.com.

Prievado numeris

Įveskite serverio, kur yra duomenų bazė, prievado numerį.

MySQL JDBC valdiklio klasė

Įveskite MySQL duomenų bazės JDBC valdiklio vardą.

Ženklų rinkinys

Pasirinkite ženklų rinkinį, kurį naudosite „LibreOffice“ dumenų bazei peržiūrėti. Ši nuostatas neturi įtakos duomenų bazei. Jei norite naudoti operacinės sistemos numatytąjį ženklų rinkinį , pasirinkite „Sistema“.

Note Icon

Teksto ir dBASE duomenų bazes riboja ženklių rinkiniai su nustatytu ženklių skaičiumi, kai visi ženklai koduojami tuo pačiu baitų skaičiumi.


„Oracle“ JDBC valdiklių klasė

Įveskite „Oracle“ duomenų bazės JDBC valdiklio vardą.

Valdiklių nuostatos

Nurodykite papildomas valdiklių parinktis.

Naudokite katalogus duomenų bazėse failų pagrindu

Naudoja esamą katalogo duomenų šaltinį. Ši parinktis naudinga, kai ODBC duomenų šaltinis yra duomenų bazės serveris. Nepasirinkite šios parinkties, jei ODBC duomenų šaltinis yra dBASE valdiklis.

Duomenų basė DN

Įveskite LDAP paieškos pradžios tašką. Pavyzdžiui, dc=com.

Įrašų didžiausias skaičius

Įveskite didžiausią įkeliamų įrašų, kai prisijungiate prie LDAP serverio, skaičių.

Rodyti pašalintus įrašus

Parodo visus failo įrašus įskaitant ir pažymėtus kaip pašalintus. Jei pažymėsite šį langelį, negalėsite pašalinti įrašų.

Note Icon

Pašalinti dBASE formato įrašai lieka faile.


Tip Icon

Jei norite peržiūrėti duomenų bazės pakeitimus, užverkite duomenų bazę ir prisijunkite prie jos iš naujo.


Indeksai

Atveria indeksų dialogo langą, kur galite tvarkyti lentelės indeksus dBASE duomenų bazėje.

Tekstas apima antraštes

Pažymėkite langelį, jei pirmoji tekstinio failo eilutė apima lauko vardus.

Lauko skirtukas

Įveskite arba pasirinkite ženklą skiriantį tekstinio failo duomenų laukus.

Teksto skirtukas

Įveskite arba pasirinkite ženklą, pagal kurį atpažįsta teksto lauką teksto faile. To paties ženklo naudoti lauko skirtukui negalima.

Trupmenos skirtukas

Įveskite arba pasirinkite trupmenos skirtuko ženklą teksto faile. Pavyzdžiui, taškas (0.5) arba kablelis (0,5).

Tūkstančių skirtukas

Įveskite arba pasirinkite tūkstančių skirtuką tekstiniame faile. Pavyzdžiui, kablelis (1,000) arba taškas (1.000).

Failo prievardis

Pasirinkite tekstinio failo prievardį. Pasirinktas prievardis daro įtaką kai kurioms numatytoms dialogo lango nuostatoms.

Paremkite mus!