Duomenų bazės savybės

Nurodo duomenų bazės savybes.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės lange pasirinkite Taisa → Duomenų bazė → Savybės


Papildomos savybės

Nurodo tam tikras duomenų bazių parinktis.

Papildomos nuostatos

Nurodo papildomas duomenų šaltinio parinktis.

Paremkite mus!