Specialios nuostatos

Nurodomas darbo su duomenų bazės duomenimis būdas.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės lange pasirinkite Taisa → Duomenų bazė → Papildomos nuostatos


Galimi valdikliai priklauso nuo duomenų bazės tipo:

Naudoti SQL92 vadinimo ribojimus

Leidžia naudoti tik tuo ženklus, kurie atitinka SQL92 pavadinimų apribojimus duomenų šaltinyje. Kiti ženklai atmetami. Kiekvienas pavadinimas turi būti pradedamas mažąja, didžiąja raide arba apatiniu brūkšniu (_). Pavadinimo ženklai turi būti ASCII raidės, skaičiai arba apatiniai brūkšniai.

Naudoti raktinį žodį „kaip“ prieš lentelių pseudonimus

Kai kurios duomenų bazės naudoja raktinį žodį „kaip“ tarp pavadinimo ir jo pseudonimo, kai kito duomenų bzaųs naudoja tarp ženklą. Ši parinktis leidžia įterpti „kaip“ prieš pseudonimą.

Teksto eilutę baigti su CR+LF

Pasirinkite naudoti CR+LF kodą kiekvienos eilutės užbaigimui (teikiant pirmenybę DOC ir „Windows“ opracinėms sistemoms).

Pridėti lentelės pseudonimą į SELECT komandas

Prideda pseudonimą prie lentelės pavadinimo SELECT komandose.

Naudoti išorinio sujungimo sintaksę '{OJ }'

Naudokite išoriniam sujungimui grįžimo sekas . Šios grįžimo sekos sintaksė yra {oj outer-join}

Pavyzdys:

pasirinkite straipsnį.* iš {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Nepaisyti duomenų bazės tvarkyklės pirmenybių

Nepaiso prieigos pirmumų, kuriuos numato duomenų bazės tvarkyklė.

Pakeisti pavadintus parametrus į ?

Pakeičia pavadintus parametrus į duomenų šaltinį su klaustuku (?).

Rodyti versijų stulpelius (kai prieinama)

Kai kurios duomenų bazės priskiria versijų skaičius laukams, kad būtų gali sekti įrašų keitimus. Lauko versijos skaičius didėja vienetu kas kart atlikus lauko turinio pakeistimus. Rodo duomenų bazės lentelės įrašo vidinį versijos skaičių.

Naudoti katalogo pavadinimą SELEKT komandose

Naudoja katalogo esamą duomenų šaltinį. Ši parinktis naudinga, kai ODBC duomenų šaltinis yra duomenų bazės serveris. Nepasirinkite šios parinkties, jei ODBC duomenų šaltinis yra dBASE tvarkyklė.

Naudoti struktūros pavadinimą SELECT komandose

Leidžia naudoti struktūros pavadinimą SELECT komandose.

Kurti indeksą su ASC arba DESC komanda

Sukuria indeksą su ASC arba DESC komandomis.

Loginių reikšmių palyginimas

Pasirinkite norimą naudoti loginių reikšmių palyginimo tipą.

Formos duomenų įvestis tikrina būtinus laukus

Kai įvedate naują įrašą arba atnaujinate esamą formos įrašą ir paliekate tuščia lauką, kuris yra duomenų bazės ribojantis stulpelis reikalaujantis įvesties, tai atveriamas pranešimas apie tuščia lauką.

Jei šis parinktis nepažymėta, tai esamos duomenų bazės formos nebus tikrinamos dėl būtinų laukų.

Šis valdiklis prieinamas visiems duomenų šaltinių tipams, kurie palaiko tinkamą prieiga prie savo duomenį. Valdiklis neegzistuoja skaičiuoklėms, tekstui, CVS ir kitoms tik skaitomoms adresų knygoms.

Nepaisyti valiutos lauko informacijos

Tik „Oracle JDBC“ ryšiui. Jei ši parinktis įjungta, tai stulpelis sekamas kaip valiutos laukas. Duomenų bazės valdiklio grąžinamas lauko tipas yra atmetamas.

Naudoti ODBC tiksliai atitinkantį datą arba laiką

Naudokite tikslią datą arba laiką, kuris atitinka ODBC standartą.

Palaiko pirminius raktus

Įjunkite anuliuoti duomenų bazės euristiką, kad nustatytumėte, ar duomenų bazė palaiko pirminius raktus.

Kei jungiatės prie duomenų bazės naudodami daugybinį API tokį kaip ODBC, JDBC arba ADO, duomenų bazė iškart pritaiko euristiką, kad nustatytų, ar duomenų bazė palaiko pirminius raktus. Nei vienas iš API nėra skirta atgauti šią informaciją.

Eurisitika kartais nepasiteisina. Numatyta, kad šis trijų būsenų tikrinimas nustatytas į neapibrėžtą būsena, kuri reiškia „taikyti euristiką“. Jei langelis pažymėtas, tai pirminis raktas yra palaikomas. Jei langelis nepažymėtas, tai pradinis raktas nepalaikomas.

Atkreipkite dėmesį, kad ši parinktis tik atmeta euristiką. Jei pažymėsite langelį duomenų bazei, kuri nepalaiko pirminių raktų, tai sistema rodys klaidas.

Paremkite mus!