Papildomos savybės

Nurodo papildomas duomenų bazės savybes.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazės lange pasirinkite Taisa → Duomenų bazė → Savybės, spustelėkite Papildomų savybių kortelę.


Generuojamos reikšmės

Nustato automatiškai generuojamų naujų įrašų reikšmių parinktis.

Specialios nuostatos

Nurodomas darbo su duomenų bazės duomenimis būdas.

Paremkite mus!