Indeksai

Leidžia tvarkyti duomenų bazės dBASE indeksus. Indeksas leidžia greitai pasiekti duomenų bazę su sąlygą, kad užklausiate duomenis, kurie buvo apibrėžti indeksu. Kai projektuojate lentelę, apibrėžkite indeksus Indeksų koretlėje.

Jei norite tai atlikti…

dBASE tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės, kortelėje Papildomos nuostatos spustelėkite mygtuką Indeksai.


Lentelė

Pasirinkite duomenų bazės lentelę, kurią norite inseksuoti.

Lentelės indeksai

Išvardija pasirinktos duomenų bazės lentelės esamus indeksus. Jei norite pašalinti indeksą iš sąrašo, spustelėkite indeksą ir rodyklę į dešinę.

Laisvi indeksai

Išvardija prieinamus indeksus, kuriuos galite priskirti lentelei. Jei norite priskirti indeksą pasirinktai lentelei, spustelėkite rodyklė į kairę mygtuką. Dukart spustelėję rodyklę į kairę, priskirsite visus prieinamus indeksus.

<

Perkelia pažymėtą indeksą į Lentelės indeksų sąrašą.

<<

Perkelia visus laisvus indeksus į Lentelės indeksų sąrašą.

>

Perkelia pažymėtos lentelės indeksus į Laisvų indeksų sąrašą.

>>

Perkelia visus lentelės indeksus į Laisvų indeksų sąrašą.

Paremkite mus!