dBASE

Nurodykite dBASE duomenų bazės nuostatas.

Jei norite tai atlikti…

dBASE tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.


Jei norėsite apibrėžti lentelių ryšius, tai naudokite JDBC arba ODBC „LibreOffice“.

Rodyti neaktyvius įrašus

Parodo visus įrašus faile, įskaitant ir tuos, kurie pažymėti kaip pašalinti. Jei pažymėsite šį langelį, negalėsite pašalinti įrašų.

Duomenų bazės (dBASE) formatu pašalinti įrašai lieka faile.

Jei norite pamatyti atliktus duomenų bazės pakeitimus, užverkite duomenų bazę ir iš naujo prisijunkite prie duomenų bazės.

Ženklų aibė

Pasirinkite kodų keitimą, kurį norite naudoti „LibreOffice“ duomenų bazės peržiūroje. Tai neturi įtakos duomenų bazei. Jei norite naudoti savo operacinėje sistemoje numatytąją ženklų aibę, pasirinkite „Sistema“. Tekstas ir „dBase“ duomenų bazė yra ribojama fiksuoto dydžio ženklų ilgiu, kur visi ženklai koduojami tuo pačiu baitų skaičiumi.

Naudokite SQL92 pavadinimo apribojimai

Siūlomi tik tokie pavadinimai, kuriuose naudojami ženklai pritaikyti prie SQL92 pavadinimo konstruktų duomenų šaltinyje. Visi kiti ženklai atmetami. Kiekvienas pavadinimas turi prasidėti mažąja arba didžiąja raide arba apatiniu brūkšniu (_). Likę ženklai gali būti ASCII raidės, pabraukimai ir skaičiai.

Indeksai

Atveria Indeksų dialogo langą, kur galite tvarkyti lentelės indeksus esamoje duomenų bazėje.

Paremkite mus!