ODBC

Nurodo ODBC duomenų bazės nuostatas įskaitant vartotojo prieigą, tvarkyklės nuostatas ir šriftų apibrėžtis.

Vartotojo vardas

Jei norite prieiti prie duomenų bazės, įveskite vartotojo vardą.

Būtinas slaptažodis

Apsaugo nuo neteisėtos prieigos prie duomenų bazės. Turėtumėte kiekvienai sesijai įvesti slaptažodį.

Tvarkyklės nuostatos

Šiame teksto lauke įveskite papildomas tvarkyklės nuostatas, jei būtina.

Ženklų aibė

Pasirinkite kodų keitimą, kurį norite naudoti „LibreOffice“ duomenų bazės peržiūroje. Tai neturi įtakos duomenų bazei. Jei norite naudoti savo operacinėje sistemoje numatytąją ženklų aibę, pasirinkite „Sistema“. Tekstas ir „dBase“ duomenų bazė yra ribojama fiksuoto dydžio ženklų ilgiu, kur visi ženklai koduojami tuo pačiu baitų skaičiumi.

Bendra

Atkurti sugeneruotas reikšmes

Įgalina „LibreOffice“ automatinio duomenų laukų papildymo palaikymą esamame ODBC arba JDBC duomenų šaltinyje. Pažymėkite šį žymimąjį langelį, jei duomenų bazė nepalaiko automatinio papildymo galimybės SDBCX sluoksnyje. Įprastai automatinis papildymas yra parinktas pirminio rakto laukui.

Automatinio papildymo komanda

Įrašykite SQL komandą, kuri duomenų šaltinį automatiškai papildo nurodytu sveikųjų duomenų lauku. Pavyzdžiui, įprasta SQL komanda sukurianti duomenų lauką yra

CREATE TABLE "lentelė1" ("id" INTEGER)

Jei norite automatiškai papildyti „id“ duomenų lauką MySQL duomenų bazėje, pakeiskite komandą į:

CREATE TABLE "lentelė1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Kitais žodžiais įveskite AUTO_INCREMENT į Automatinio papildymo komandos laukelį.

Sugeneruotų reikšmių užklausa

Įrašykite SQL komandą, kuri pirminio rakto duomenų laukui grąžina paskutinę automatinio papildymo reikšmę . Pavyzdžiui:

SELECT LAST_INSERT_D();

Naudokite SQL92 pavadinimo apribojimai

Siūlomi tik tokie pavadinimai, kuriuose naudojami ženklai pritaikyti prie SQL92 pavadinimo konstruktų duomenų šaltinyje. Visi kiti ženklai atmetami. Kiekvienas pavadinimas turi prasidėti mažąja arba didžiąja raide arba apatiniu brūkšniu (_). Likę ženklai gali būti ASCII raidės, pabraukimai ir skaičiai.

Naudoti katalogą failais grįstoms duomenų bazėms

Naudoja esamą katalogo duomenų šaltinį. Tai naudinga, kai ODBC duomenų šaltinis yra duomenų bazės serveris. Jei ODBC duomenų šaltinis yra dBASE tvarkyklė, šį laukelį palikite pažymėtą.

Paremkite mus!