Priskirti stulpelius

Duomenų šaltinio tvarkyklėje galite kopijuoti lentelę vilkdami lentelę į lentelių dėklą. Jei pažymite Prisegti duomenis žymimąjį langelį dialogo lango Kopijuoti lentelę pirmame lape, tai atveriamas dialogo langas Priskirti stulpelius. Pasitelkdami šį dialogo langą galite atvaizduoti šaltinio lentelės duomenų lauko turinį į skirtingus paskirties lentelės duomenų laukus.

Šaltinio lentelė

Išvardija duomenų laukus šaltinio lentelėje. Jei norite įterpti šaltinio lentelės duomenų lauką į paskirties lentelę, pažymėkite žymimąjį langelį prie atitinkamo lauko pavadinimo. Jei norite atvaizduoti šaltinio lentelės duomenų lauko turinį į skirtingą lauką paskirties lentelėje, tai spustelėję tą lauką šaltinio lentelėje spustelėkite rodyklę „žemyn“ arba „aukštyn“. Jei norite įtraukti visus laukus į paskirties lentelę, spustelėkite Visi.

Paskirties lentelė

Išvardija galimus duomenų laukus paskirties lentelėje. Tik šaltinio lentelėje pasirinktų duomenų laukų sąrašas bus įtrauktas į paskirties lentelę.

aukštyn

Perkelia pasirinktą įrašą viena pozicija aukštyn sąraše.

žemyn

Perkelia pasirinktą įrašą viena pozicija žemyn sąraše.

visi

Pažymi visą duomenų maukų sąrašą.

nieko

Pašalina visų žymimųjų langelių sąraše pažymėjimus.

Paremkite mus!