Tipo formatavimas

Duomenų šaltinio tvarkyklėje galite kopijuoti lentelę vilkdami lentelę į lentelių dėklą. Dialogo langas Tipo formatavimas yra trečias dialogo lango Kopijuoti lentelę langas.

Sąrašo langelis

Išvardijami duomenų laukai, kurie bus įtraukiami į kopijuojamą lentelę.

Stulpelio informacija

Lauko pavadinimas

Rodo pasirinkto duomenų lauko pavadinimą. Jei norite, galite įrašyti naują pavadinimą.

Lauko tipas

Pasirinkite lauko tipą.

Ilgis

Įrašykite duomenų lauko ženklų skaičių.

Dešimtainis skyriklis

Įrašykite skaitmenų po kablelio skaičių. Ši parinktis galima tik skaitiniams ir dešimtainiams duomenų laukams.

Numatoma reikšmė

Pasirinkite numatytą reikšmę laukui „Taip arba ne.

Automatinis tipo atpažinimas

„LibreOffice“ gali automatiškai pertvarkyti laukų turinį, kai duomenų bazės lenteles kopijuojate vilkdami.

(didž.) linijos

Įrašykite automatiniam pertvarkymui naudojamų linijų skaičių.

Automatinis

Įjungiamas automatinis tipo pertvarkymas.

Paremkite mus!