Taikyti stulpelius

Duomenų šaltinio tvarkyklėje galite kopijuoti lentelę vilkdami lentelę į lentelių dėklą. Dialogo langas Taikyti stulpelius yra antrasis dialogo lango Kopijuoti lentelę langas.

Esamus stulpelius

Kairysis sąrašo langelis

Išvardija prieinamus duomenų laukus, kuriuos galite įtraukti į kopijuojamą lentelę. Jei norite nukopijuoti duomenų lauką, spustelėkite jo pavadinimą ir mygtuką „>“. Jei norite kopijuoti visus laukus, spustelėkite mygtuką „>>“.

Dešinysis sąrašo langelis

Išvardija laukus, kuriuos norite įtraukti į kopijuojamą lentelę.

Mygtukai

Prideda arba pašalina pasirinktą lauką (mygtukas „>“ arba „<“) arba visus laukus (mygtukas „<<“ arba „>>0.

Kitas puslapis

Paremkite mus!