Kopijuoti lentelę

Galite kopijuoti lentelę nuvilkdami į duomenų bazės failo lango lentelės sritį. Atveriamas dialogo langas Kopijuoti lentelę.

Lentelės pavadinimas

Nurodo kopijos pavadinimą. Kai kurios duomenų bazės priima vardus sudarytus tik iš aštuonių ar mažiau ženklų.

Parinktys

Apibrėžtis ir duomenys

Sukuria 1:1 duomenų bazės lentelės kopiją. Nukopijuojama lentelės apibrėžtis ir visi duomenys. Lentelės apibrėžtis apima lentelės struktūrą ir formatus iš skirtingų duomenų laukų įskaitant specialių laukų savybes. Laukų turinys tiekia duomensi.

Apibrėžtis

Kopijuoja tik lentelės apibrėžtį.

Lentelės peržiūra

Jei duomenų bazė palaiko peržiūras ir pasirenkate šią parinktį, užklausa bus sukurta kaip lentelė. Ši parinktis leidžia matyti užklausos rezultatus lentele. Lentelė bus filtruojama peržiūroje su „Pasirinkti“ SQL sakiniu.

Pridėti duomenis

Prideda nukopijuotus kitos lentelės duomenis prie esamos lentelės.

Lentelės apibrėžtis turi būti lygiai tokia pati, kaip ir kopijuojamų duomenų lentelės. Duomenys negali būti kopijuojami, jei lentelių duomenų laukų formatai nesutampa.

Pažymėkite laukų pavadinimus dialogo lango Kopijuoti lentelę kortelėje Taikyti stulpelius.

Jei duomenys negali būti prisegti, tai dialogo lange Stulpelio informacija pateikiamas laukų, kurių duomenys negali būti kopijuojami, sąrašas. Jei spustelite „Gerai“ šiame dialogo lange, tai prisegami tik tie duomenys, kurių nėra pateiktame sąraše.

Note Icon

Jei tikslinės lentelės laukai yra trumpesni nei prisegamų duomenų laukai, tai pastarųjų ilgiai automatiškai sutrumpinami pritaikomi prie tikslinės lentelės laukų ilgio.


Kurti pirminį raktą

Automatiškai sugeneruoja pirminio rakto duomenų lauką ir į užpildo. Turėtumėte naudoti šį lauką visada, nes priminis raktas bus reikalingas, kai norėsite taisyti lentelę.

Pavadinimas

Nurodo sugeneruoto pirminio rakto pavadinimą. Pavadinimas yra nebūtinas.

Kitas puslapis

Paremkite mus!