Kopijuoti užklausą arba lentelę velkant

Užklausos arba lentelės vilkimas atveria Lentelės kopijavimo dialogo langą, kuris leidžia jums apibrėžti užklausos ar lentelės kopijavimo parinktis.

Jei norite tai atlikti…

Vikite lentelę arba užklausą į kitos duomenų bazės failo lango lentelę.


Lentelės kopijavimo dialogo lange galite:

Galite kopijuoti toje pačioje duomenų bazėje arba į kitą duomenų bazę.

Kopijuoti lentelę

Galite kopijuoti lentelę nuvilkdami į duomenų bazės failo lango lentelės sritį. Atveriamas dialogo langas Kopijuoti lentelę.

Taikyti stulpelius

Duomenų šaltinio tvarkyklėje galite kopijuoti lentelę vilkdami lentelę į lentelių dėklą. Dialogo langas Taikyti stulpelius yra antrasis dialogo lango Kopijuoti lentelę langas.

Tipo formatavimas

Duomenų šaltinio tvarkyklėje galite kopijuoti lentelę vilkdami lentelę į lentelių dėklą. Dialogo langas Tipo formatavimas yra trečias dialogo lango Kopijuoti lentelę langas.

Paremkite mus!