Sąryšiai

Čia galima aprašyti ir taisyti sąryšį tarp lentelių.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Priemonės → Sąryšiai.


Note Icon

Atnaujinimo ir šalinimo parinktis galima nustatyti tik suderinamose duomenų bazėse.


Įtrauktos lentelės

Kai kuriate naują ryšį, parinktie po vieną lentelę iš kiekvieno išskleidžiamojo sąrašo dialogo lango viršuje.

Jei sąryšių dialogo langą atvėrėte dukart spustelėję esamo sąryšio jungiamąją liniją, tuomet į sąryšį įtrauktų lentelių keisti negalima.

Įtraukti laukai

Čia parenkami sąryšio raktų laukai.

Į sąryšį įtrauktų lentelių pavadinimai čia rodomi kaip stulpelių antraštės. Spustelėjus rodyklę lauko pakraštyje, iš išskleidžiamojo sąrašo galima parinkti norimą lauką. Kiekvienam sąryšiui skiriama viena eilutė.

Atnaujinimo parinktys

Čia parenkamas veiksmas, vykdomas tuomet, kai atsiranda pakeitimų pirminio rakto lauke.

Jokio veiksmo

Nurodoma, kad dėl pakeitimų pirminio rakto lauke neatliekamas joks veiksmas kituose išorinių raktų laukuose.

Pakopinis atnaujinimas

Kai atliekami pakeitimai pirminio rakto lauke, atnaujinami ir visi susiję išorinių raktų laukai.

NULL

Kai atliekami pakeitimai pirminio rakto lauke, visų susijusių išorinių raktų laukų reikšmė pakeičiama į NULL. Reikšmė NULL reiškia, kad laukas yra tuščias.

Numatytoji reikšmė

Kai atliekami pakeitimai pirminio rakto lauke, visų susijusių išorinių raktų laukų reikšmė pakeičiama į numatytąją. Išorinio rakto lauko numatytoji reikšmė nustatoma kuriant lentelę ir parenkant lauko savybes.

Šalinimo parinktys

Čia parenkamas veiksmas, vykdomas tuomet, kai pirminio rakto laukas pašalinamas.

Jokio veiksmo

Nurodoma, kad pašalinus pirminio rakto lauką neatliekamas joks veiksmas kituose išorinių raktų laukuose.

Pakopinis šalinimas

Kai pašalinamas pirminio rakto laukas, pašalinami ir visi susiję išorinių raktų laukai.

Warning Icon

Kai pašalinamas pirminio rakto laukas, kuriam nustatyta pakopinio šalinimo parinktis, pašalinami ir visi kitose lentelėse esantys įrašai, kuriems pašalintasis laukas yra priskirtas kaip išorinis raktas. Šią parinktį naudokite itin atsargiai, nes šitaip galima pašalinti didelę dalį duomenų bazės turinio.


NULL

Kai pašalinamas pirminio rakto laukas, visų susijusių išorinių raktų laukų reikšmė pakeičiama į NULL.

Numatytoji reikšmė

Kai pašalinamas pirminio rakto laukas, visų susijusių išorinių raktų laukų reikšmė pakeičiama į numatytąją.

Paremkite mus!