Sąryšiai

Šia komanda atveriamas sąryšių kūrimo langas, kuriame galima kurti sąryšius tarp įvairių duomenų bazių lentelių.

Veikiamosios duomenų bazės lenteles galima susieti bendrais duomenų laukais. Sąryšiai kuriami spustelėjus mygtuką Naujas sąryšis arba tiesiog tempiant laukus pele.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Priemonės → Sąryšiai.


Note Icon

Ši funkcija galima tik sąryšinėse duomenų bazėse.


Pasirinkus komandą Priemonės → Sąryšiai atveriamas langas, kuriame rodomi visi esami sąryšiai tarp veikiamosios duomenų bazės lentelių. Jei sąryšių nebuvo sukurta, arba jei norite sukurti sąryšius tarp kitų duomenų bazės lentelių, spustelėkite mygtuką Pridėti lenteles. Atveriamas lentelių pridėjimo dialogo langas, kuriame galima parinkti lenteles sąryšiui kurti.

Lentelių pridėjimo piktograma

Pridėti lenteles

Note Icon

Jei yra atvertas sąryšių kūrimo langas, parinktų lentelių negalima keisti net projektavimo veiksenoje. Taip užtikrinama, kad lentelės nepakis, kol kuriami sąryšiai tarp jų.


Parinktos lentelės rodomos viršutinėje sąryšių kūrimo lango dalyje. Lentelę pašalinti galima pasirinkus komandą iš kontekstinio meniu arba spustelėjus klavišą Šalinti.

Lentelės perkėlimas ir dydžio keitimas

Lenteles užklausos kūrimo lange galima išdėstyti įvairiais būdais. Jei norite perkelti lentelę į kitą vietą, tempkite lentelės polangį už jo pavadinimo juostos. Lentelės polangio dydį pakeisite tempdami polangio kraštinę arba kampą tol, kol polangis bus norimo dydžio.

Pirminiai ir išoriniai raktai

Jei norite aprašyti sąryšį tarp lentelių, turite nurodyti pirminį raktą, kuris vienareikšmiškai identifikuotų esamos lentelės duomenų lauką. Pagal pirminį raktą bus galima rasti veikiamosios lentelės duomenis kreipiantis iš kitų lentelių. Visi duomenų laukai, susieti su pirminiu raktu, bus nustatyti kaip išoriniai raktai.

Visi duomenų laukai, susieti su pirminiu raktu, lentelėje bus pažymėti rakto simboliu.

Sąryšių kūrimas

Sąryšių lange visi esami sąryšiai atvaizduojami linija, jungiančia pirminio ir išorinio rakto laukus. Sąryšį sukurti galima tempiant pele nuo vienos lentelės lauko iki kitos lentelės lauko. Sąryšį pašalinsite jį pažymėję ir paspaudę klavišą Šalinti.

Taip pat sąryšį sukurti galima spustelėjus mygtuką Naujas sąryšis ir nurodžius reikiamą informaciją sąryšių dialogo lange.

Naujo sąryšio piktograma

Naujas sąryšis

Warning Icon

Jie „LibreOffice“ naudojate kaip sąryšinės duomenų bazės sąsają, sąryšių kūrimo ir šalinimo informacija nėra saugoma tarpinėje „LibreOffice“ atmintyje, bet siunčiama tiesiai į duomenų bazę.


Dukart spustelėjus jungiamąją liniją galima nustatyti tam tikras sąryšio savybes – atveriamas sąryšių dialogo langas.

Paremkite mus!