Indeksų projektavimas

Indeksų projektavimo dialogo lange galima aprašyti ir taisyti veikiamosios lentelės indeksus.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Lentelės. Pasirinkite komandą Įterpimas → Lentelės projektavimas arba Taisa → Taisyti.


Lentelės projektavimas

Indeksų sąrašas

Čia rodomas galimų indeksų sąrašas. Pažymėkite indekso pavadinimą, jei norite taisyti indeksą. Pažymėto indekso informacija bus parodyta tame pačiame dialogo lange.

Naujas indeksas

Sukuriamas naujas indeksas.

Šalinti veikiamąjį indeksą

Pašalinamas veikiamasis indeksas.

Pervadinti veikiamąjį indeksą

Keičiamas veikiamojo indekso pavadinimas.

Įrašyti veikiamąjį indeksą

Veikiamasis indeksas įrašomas duomenų šaltinyje.

Atkurti veikiamąjį indeksą

Veikiamojo indekso informacija atkuriama į tokią, kokia buvo atvėrus dialogo langą.

Indekso informacija

Vos tik pakeisite indekso informaciją ir indeksų sąraše pažymėsite kitą indeksą, pakeitimai bus perkelti į duomenų šaltinį. Užverti dialogo langą ar pažymėti kitą indeksą bus galima tik tada, kai pakeista informacija bus priimta duomenų šaltinio. Informacijos pakeitimus galima atšaukti mygtuku Atkurti veikiamąjį indeksą.

Unikalus

Nurodoma, ar veikiamajame indekse leidžiamos tik unikalios reikšmės. Pažymėjus parinktį Unikalus išvengiama pasikartojančių reikšmių įvedimo ir taip užtikrinamas duomenų vientisumas.

Laukai

Laukų srityje rodomas veikiamosios lentelės laukų sąrašas. Indeksui galima parinkti keletą laukų. Jei norite pašalinti lauką iš atrankos, pasirinkite tuščia elementą išskleidžiamojo sąrašo viršuje.

Indekso laukas

Čia rodomas veikiamosios lentelės laukų sąrašas. Indeksui galima parinkti daugiau nei vieną lauką.

Rikiavimo tvarka

Čia parenkama indeksų rikiavimo tvarka.

Užverti

Užveriamas indeksų dialogo langas.

Paremkite mus!