Lentelės projektavimas

Lentelės kūrimo lange galima aprašyti naujas lenteles arba taisyti esamų lentelių struktūrą.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Lentelės. Pasirinkite komandą Įterpimas → Lentelės projektavimas arba Taisa → Taisyti.


Duomenų bazių apžvalga

Lentelės projektavimas

Lentelės kūrimo langas turi savo meniu juostą. Ten yra ir nauja indeksų projektavimo komanda.

Lentelės aprašo sritis

Šioje srityje aprašoma lentelės struktūra.

Lauko pavadinimas

Čia nurodomas duomenų lauko pavadinimas. Priklausomai nuo naudojamos duomenų bazės tipo gali būti ribojamas pavadinimo ilgis ar neleidžiama naudoti specialiųjų rašmenų ir tarpų.

Lauko tipas

Nurodomas lauko tipas. Galimi tipai priklauso nuo naudojamos duomenų bazės tipo.

Aprašas

Čia laukui galima įvesti nebūtiną aprašą.

Eilučių antraščių kontekstiniame meniu gali būti tokios komandos:

Iškirpti

Pažymėta eilutė perkeliama į iškarpinę.

Kopijuoti

Pažymėta eilutė nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Įdedamas iškarpinės turinys.

Šalinti

Pašalinama pažymėta eilutė.

Įterpti eilutes

Jei lentelė dar nebuvo įrašyta, įterpiama tuščia eilutė virš veikiamosios eilutės. Jei lentelė jau įrašyta, tuščia eilutė įterpiama lentelės pabaigoje.

Pirminis raktas

Jei ši parinktis pažymėta, duomenų laukas bus nustatytas pirminio rakto lauku. Kaskart spustelėjus komandos pavadinimą, pirminio rakto požymis aktyvinamas arba išjungiamas. Komanda rodoma tik tuomet, kai duomenų šaltinis yra suderinamas su pirminiais raktais.

Lauko savybės

Šioje srityje nustatomos pažymėto lauko savybės.

Ilgis

Nurodomas didžiausias leidžiamas rašmenų skaičius pažymėtame duomenų lauke, įskaitant tarpus ir specialiuosius rašmenis.

Dešimtainės skiltys

Nurodomas dešimtainių skilčių skaičius skaičiaus arba dešimtainio tipo laukams.

Numatytoji reikšmė

Nurodoma numatytoji lauko reikšmė naujiems įrašams.

Formato pavyzdys

Čia rodomas lauko reikšmei taikytino formato šablonas. Formatą parinkti galima spustelėjus mygtuką .

Šiuo mygtuku atveriamas lauko formato dialogo langas.

Žinyno sritis

Čia rodoma laukui duomenų bazės kūrėjų priskirta žinyno eilutė arba paaiškinimas.

Paremkite mus!