Duomenų šaltinio pavadinimas

Nurodoma adresų knygos failo vieta ir pavadinimas, kuriuo duomenų šaltinis bus rodomas duomenų šaltinių polangyje.

Jei norite tai atlikti…

Adresų duomenų šaltinio vedikliai → Duomenų šaltinio pavadinimas


Vieta

Nurodoma duomenų bazės failo vieta.

Parinkti

Atveriamas dialogo langas failo vietai parinkti.

Šia adresų knygelę naudoti visuose „LibreOffice“ moduliuose.

Naujai sukurtas duomenų bazės failas užregistruojamas „LibreOffice“ programoje. Tuomet duomenų bazė bus matoma duomenų šaltinių polangyje (+Lyg2+F4). Jei šios parinkties nepažymėsite, duomenų baze galėsite naudotis tik atvėrę jos failą.

Adresų knygelės pavadinimas

Nurodomas duomenų šaltinio pavadinimas.

Paremkite mus!