Lentelės parinkimas

Parenkama lentelė iš „Seamonkey“ arba „Netscape“ adresų knygos šaltinio, naudojamo adresų knygai „LibreOffice“ programoje.

Jei norite tai atlikti…

Adresų duomenų šaltinio vedikliai → Lentelės parinkimas


Visos lentelės iš pirmojo naudotojo profilio bus užregistruotos šiam duomenų šaltiniui „LibreOffice“ programoje. Reikės nurodyti vieną lentelę, kuri bus naudojama „LibreOffice“ šablonams.

Sąrašas

Nurodoma lentelė, naudotina kaip adresų duomenų šaltinis „LibreOffice“ šablonams.

Tip Icon

Vėliau šablonams ir dokumentams naudojamą lentelę bus galima keisti pasirinkus komandą Taisa → Keisti duomenų bazę.


Paremkite mus!