Adresų duomenų šaltinis

Šiuo vedikliu esama adresų knygutė užregistruojama kaip duomenų šaltinis „LibreOffice“ programoje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite meniu komandą Failas → Vedikliai → Adresų duomenys.


Adresų knygeles ir kitus duomenų šaltinius „LibreOffice“ programoje galima užregistruoti bet kada:

Adresų knygelės registravimas

Pasirinkite išorinės adresų knygelės tipą

Skirtingose sistemose galimi ne visi tipai.

Thunderbird

Pažymėkite šią parinktį, jei jau naudojate adresų knygelę „Thunderbird“ arba „Icedove“ programose.

KDE adresų knygelė

Pažymėkite šią parinktį, jei jau naudojate KDE adresų knygelę.

macOS adresų knyga

Pažymėkite šią parinktį, jei jau naudojate macOS adresų knygelę.

Evolution

Pažymėkite šią parinktį, jei jau naudojate adresų knygelę „Evolution“ programoje.

Evolution LDAP

Pažymėkite šią parinktį, jei jau naudojate LDAP adresų knygelę „Evolution“ programoje.

Groupwise

Pažymėkite šią parinktį, jei jau naudojate adresų knygelę „Groupwise“ programoje.

Kitas išorinis duomenų šaltinis

Pažymėkite šią parinktį, jei „LibreOffice“ programoje norite užregistruoti kitą adresų duomenų šaltinį.

Atsisakyti

Vediklis nutraukiamas, jokios jame parinktos nuostatos nepritaikomos.

Atgal

Galima grįžti ir peržiūrėti ankstesniuose žingsniuose parinktas nuostatas ar įvestus duomenis. Visos vediklyje parinktos nuostatos bus įrašytos.

Toliau

Įrašomos iki šiol parinktos nuostatos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis.

Baigti

Sukuriamas duomenų šaltinio ryšys ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!