Dokumentų konvertavimas

Vedikliu padaromos dokumentų kopijos ir konvertuojamos į „OpenDocument XML“ formatą, naudojamą „LibreOffice“ programoje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Dokumentų konvertavimas.


Vedikliu galima konvertuoti „Microsoft Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentus. Pradiniai dokumentai yra tik nuskaitomi, bet nekeičiami. Naujieji failai turės kitokį prievardį, juos galima įrašyti tame pačiame arba kitame aplanke.

Dokumentų konvertavimo vediklį sudaro tokie žingsniai:

Dokumentų konvertavimas – 1 žingsnis

Parenkami „Microsoft Office“ dokumentų, kurie bus konvertuojami, tipai.

Dokumentų konvertavimas – tolesni žingsniai

Tolesniuose vediklio žingsniuose kiekvienam šablonų ir dokumentų tipui nurodomas aplankas, iš kurio skaityti esamus dokumentus, ir aplankas, į kurį naujus įrašyti naujus dokumentus.

Dokumentų konvertavimo santrauka

Parodoma santrauka, kas bus konvertuota, kai spustelėsite mygtuką Konvertuoti.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Atgal

Galima grįžti ir peržiūrėti ankstesniuose žingsniuose parinktas nuostatas ar įvestus duomenis. Visos vediklyje parinktos nuostatos bus įrašytos.

Toliau

Įrašomos iki šiol parinktos nuostatos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis.

Konvertuoti

Visuose vediklio žingsniuose, išskyrus paskutinį, šis mygtukas vadinamas Toliau. Paskutiniame žingsnyje mygtukas vadinamas Konvertuoti. Jį spustelėjus pradedamas konvertavimas.

Paremkite mus!